Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đây là phần mềm kế toán mình viết hồi năm 2013, lọ mọ vừa tìm hiểu nghiệp vụ kế toán vừa viết chương trình khá khoai, chương trình mình viết bằng VB.NET MSSQL. Dưới đây là một vài hình ảnh về chương trình này:

Quản lý tiền mặt bao gồm các nghiệp vụ :

 • Phiếu thu
 • Phiếu chi
 • Tạm ứng
 • Rút tiền mặt gửi ngân hàng
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Số dư 141
 • Nhật ký thu tiền
 • Nhật ký chi tiền

Màn hình danh sách phiếu thu

Thao tác nhập mới phiếu thu

In phiếu thu

Sổ quỹ tiền mặt

Bảng tổng hợp tài khoản 141

Sổ nhật ký thu tiền

Nghiệp vụ Ngân hàng bao gồm:

 • Gửi tiền
 • Ủy nhiệm chi
 • Chuyển tiền nội bộ
 • Rút tiền về quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng

Nghiệp vụ mua hàng bao gồm:

 • Hóa đơn mua hàng
 • Trả lại hàng
 • Thanh toán tiền mặt
 • Thanh toán chuyển khoản
 • Chi phí mua hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng

Màn hình phiếu nhập hóa đơn mua hàng

Nghiệp vụ bán hàng bao gồm:

 • Hóa đơn bán dịch vụ
 • Hóa đơn bán hàng hóa vật tư
 • Hàng hóa trả lại
 • Thu tiền mặt sau
 • Thu qua ngân hàng sau
 • Thu khác
 • Bảng chi tiết bán hàng
 • Bảng theo dõi công nợ phải thu

Nghiệp vụ quản lý kho bao gồm:

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Điều chuyển kho
 • Điều chỉnh kho
 • Tính giá vốn
 • Thẻ kho

Màn hình báo cáo thẻ kho

Nghiệp vụ tài sản cố định bao gồm:

 • Mua TSCĐ
 • Ghi tăng TSCĐ
 • Ghi giảm TSCĐ
 • Điều chuyển TSCĐ
 • Điều chỉnh TSCĐ
 • Tính khấu hao
 • Thẻ tài sản cố định
 • Sổ tài sản cố định

Nghiệp vụ thuế GTGT bao gồm:

 • Cập nhật các chứng từ liên quan
 • Lấy từ hóa đơn đầu vào
 • Lấy từ hóa đơn bán  hàng
 • Bảng kê hóa đơn mua vào
 • Bảng kê hóa đơn bán ra

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Cập nhật các chứng từ khác
 • Kết chuyển tài khoản
 • Báo cáo tổng hợp
  • Sổ cái tài khoản
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo sổ cái tài khoản

Bảng cân đối tài khoản

Cấu hình các bút toán tự động

 Danh sách người dùng và phân quyền sử dụng

Liên hệ: Mr. Hải - Zalo/Phone: 0902.035.028 - hainh2k3@gmail.com

Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Với nhiều năm kinh nghiệm và làm việc trực tiếp xây dựng các hệ thống website, phần mềm quản lý, kế toán, kho, bán hàng, ERP, điều hành, giám sát và quản lý sản xuất như MES, Andon, mobile … Mình hoàn toàn tự tin có thể tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn các giải pháp, vấn đề bạn quan tâm.
Mình cũng có mong muốn hợp tác, trao đổi, cùng làm với các bạn có ý tưởng phát triển dự án thú vị, hãy liên hệ với mình ngay nhé.
0 0 votes
Đánh giá bài viết

You may also like...

Theo dõi
Notify of

1 Bình luận
Thích nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

có bán scource code hok bạn