Tag Archives: lập trình viên

Lập trình viên giỏi và lập trình viên trung bình khác nhau như nào ?

Trong một nhóm lập trình viên thì làm thế nào để nhận biết người này giỏi hơn người kia? Cũng như trong công việc người này mang lại giá trị cho công ty nhiều hơn người kia ? Nếu chỉ nhìn vào kết quả làm việc, khối lượng công việc hoàn thành của mỗi người…

Read More