Tag Archives: MES

Hệ thống Andon và giám sát năng suất sản xuất

Những gì hệ thống Andon làm được: Cho phép nhân viên khắc phục kịp thời khi có bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất, ở một dây chuyền sản xuất bất kỳ trong nhà máy. Cho phép người điều hành không mất thời gian và công sức để theo dõi liên tục trong…

Read More

Phần mềm quản lý sản xuất MES nhà máy thép

Giá trị mang lại Giảm chi phí quản lý và chi phí trong sản xuất của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, tối đa hóa năng suất của máy móc, người lao động nhờ sự liên kết giữa các bộ phận và quy trình sản xuất với các luồn thông tin,…

Read More