Tag Archives: Siemen PLC S7

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 truy cập vùng nhớ

Đây là phần 3 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Địa chỉ ô nhớ trong PLC S7-300 bao gồm hai thành phần: phần chữ và phần số. Truy nhập theo byte: Bao gồm các kiểu Byte (1 byte), Word (2 byte), Double word (4 byte) Quy cách: Tên vùng nhớ, kích thước, địa chỉ byte đầu tiên Vùng nhớ các đầu vào I: – Tại…

Read More

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 các vùng nhớ

Đây là phần 2 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Toàn bộ chương trình của Siemen PLC–S7-300 được lưu trong bộ nhớ dưới dạng các khối chương trình (OB, FC, FB..) và được thực hiện với chu kỳ quét. Vùng chứa chương trình ứng dụng: OB (Organization Block): chứa chương trình chính. FC ( Function): Chứa chương trình chính được tổ chức thành hành và…

Read More

Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300 Hello word

Đây là phần 1 / 3 trong series bài:
Tui học lập trình Siemen PLC–S7-300

Mình là dân IT Software nên về điện đóm, tự động hóa hoàn toàn mù mịt, nhưng hiện tại mình lập trình các dự án liên quan nhiều đến việc nhận dữ liệu truyền thông từ plc lên máy tính. Bởi vậy mình bắt buộc phải biết cấu trúc dữ liệu của plc hay các…

Read More