Author: Nguyễn Hoàng Hải

0

Website công ty dịch vụ kho bãi

Đây là trang web mình thiết kế cho một đơn vị khách hàng của công ty nơi mình đã từng làm việc hồi 2010. Trang web được thiết kế bằng ngôn ngữ asp.net C#...

0

Website công ty in ấn

Đây là trang web mình thiết kế cho công ty nơi mình đã làm việc hồi năm 2010. Công ty hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là In Ấn và Tin Học. Website...