DatagridView bị tình trạng giật lag nhấp nháy khi cuộn dòng trong winform

Nếu các bạn sử dụng DataGridView mà khi cuộn các dòng dữ liệu gặp tình trạng giật lag, nhấp nháy (flickering) thì hãy sử dụng giải pháp set DoubleBuffered = True, gần như tất cả control đều có thuộc tính này nhưng DataGridView thì lại bị ẩn đi. Chúng ta chỉ cẩn sử dụng đoạn…

Read More

Phần mềm quản lý trạng thái kế hoạch vận tải online

Phần mềm này áp dụng cho các đối tượng như đội xe sẽ báo cáo trạng thái vận chuyển đã đóng trả hàng chưa, kế toán cập nhật các chi phí cho đơn hàng, khách hàng tra cứu tình trạng đơn hàng. Phần mềm viết trên nền web mobile tối ưu cho các thiết bị…

Read More