Category Archives: Phát triển phần mềm

Điểm khác nhau giữa QA, QC và Tester

Nếu bạn là một người làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm, hẳn không ít thì nhiều bạn cũng sẽ phần nào thắc mắc không biết QA và QC và Tester là một sao? Trước giờ các dự án của mình thì chỉ cần mỗi Tester là đủ và đến giờ mình cũng chưa…

Read More