Tagged: chatbot

0

Chatbot yahoo messenger

Đây là chương trình chatbot đầu tiên mình viết bằng yahoo messenger tư hồi 2010. Chương trình viết bằng Java và sử dụng Yahoo Messenger Protocol. Con bot này có khá nhiều chức năng...