Tag Archives: modbus tcp/ip

Hệ thống ghi chép tín hiệu từ PLC Omron

Hệ thống kết nối với PLC Omron và ghi chép dữ liệu ra csv mỗi phút 2 tệp tin gồm hơn 200 tín hiệu. Chương trình viết bằng C# – Windows services đảm bảo chạy ổn định và liên tục. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Chuẩn bị Máy tính cần cài .NET Framework 4.0 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718 Copy…

Read More