Tag Archives: modbus

Hệ thống ghi chép tín hiệu từ PLC Omron

Hệ thống kết nối với PLC Omron và ghi chép dữ liệu ra csv mỗi phút 2 tệp tin gồm hơn 200 tín hiệu. Chương trình viết bằng C# – Windows services đảm bảo chạy ổn định và liên tục. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Chuẩn bị Máy tính cần cài .NET Framework 4.0 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718 Copy…

Read More

Phần mềm kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chương trình này kết nối với thiết bị đồng hồ đa năng autonics mt4y qua giao thức modbus rtu và khi nhận tín hiệu bắt đầu kiểm tra chương trình sẽ nhận giá trí từ đồng hỗ 9 lần, mỗi lần cách nhau 1s và so sánh trong khoảng MIN MAX, kết thúc 9s, nếu…

Read More