Tagged: myblog

0

Ctrl + Z

Giá như anh có thể ấn ctrl + z Để undo những gì đã xảy ra Ngay cả những lập trình viên quốc tế còn có thể mắc lỗi nữa là… Giá như anh...

0

Lạnh lùng …

Anh đã biết ngóng chờ là vô ích Muốn có em trong những lúc cô đơn Nói yêu anh sao cứ để anh chờ Yêu là thế trông chờ và ngóng đợi Em vô tình làm nước mắt anh...