Tag Archives: website

Hệ thống nhập liệu hàng xuất kho bãi

Đây là một module mở rộng từ các ứng dụng nhỏ tương tự như https://hainh2k3.com/chuong-trinh-tra-cuu-vi-tri-container-trong-kho-bai/ và https://hainh2k3.com/phan-mem-quan-ly-giam-dinh-container-tren-dien-thoai/ . Các ứng dụng này có đặc điểm có thể sử dụng trên thiết bị di động và qua 3G, Wifi, internet kết nối tới máy chủ dữ liệu trung tâm  

Sử dụng google analytics api lấy dữ liệu báo cáo

Việc sử dụng google analytics api để lấy dữ liệu sẽ giúp mình có những báo cáo tùy chỉnh và tích hợp vào các ứng dụng của mình một cách hiệu quả nhất. Hiện tại mình đang lấy dữ liệu thông qua http request, tham khảo thêm tại đây: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/

Chương trình tra cứu vị trí container trong kho bãi

Đây là chương trình mình viết bằng webform asp.net mssql và jqueary mobile. Chức năng chính chỉ có tìm kiếm và tra cứu danh sách container đang ở trong bãi. Trang web được thiết kế giao diện mobile cho cảm giác sử dụng như app cài trên máy. Dưới đây là một vài hình ảnh…

Read More