Tag Archives: website

Phần mềm quản lý trạng thái kế hoạch vận tải online

Phần mềm này áp dụng cho các đối tượng như đội xe sẽ báo cáo trạng thái vận chuyển đã đóng trả hàng chưa, kế toán cập nhật các chi phí cho đơn hàng, khách hàng tra cứu tình trạng đơn hàng. Phần mềm viết trên nền web mobile tối ưu cho các thiết bị…

Read More

Hệ thống nhập liệu hàng xuất kho bãi

Đây là một module mở rộng từ các ứng dụng nhỏ tương tự như https://hainh2k3.com/chuong-trinh-tra-cuu-vi-tri-container-trong-kho-bai/ và https://hainh2k3.com/phan-mem-quan-ly-giam-dinh-container-tren-dien-thoai/ . Các ứng dụng này có đặc điểm có thể sử dụng trên thiết bị di động và qua 3G, Wifi, internet kết nối tới máy chủ dữ liệu trung tâm  

Sử dụng google analytics api lấy dữ liệu báo cáo

Việc sử dụng google analytics api để lấy dữ liệu sẽ giúp mình có những báo cáo tùy chỉnh và tích hợp vào các ứng dụng của mình một cách hiệu quả nhất. Hiện tại mình đang lấy dữ liệu thông qua http request, tham khảo thêm tại đây: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/