Tag Archives: chrome dev tools

Inspecting (kiểm tra phần tử) dropdown menus hoặc popup bị đóng khi click chuột ra ngoài trên Chrome Dev Tool

Chắc các bạn cũng đã từng như mình nếu muốn kiểm tra phần tử của một dropdown menus, hoặc 1 popup trên Chrome Dev Tool, tuy nhiên nếu mình di chuột hoặc click ra ngoài thì popup cũng như dropdown menu bị đóng, thành ra không thể xem style của nó được. Nguyên nhân thì…

Read More