Tagged: logistics

0

Chương trình tra cứu vị trí container trong kho bãi

Đây là chương trình mình viết bằng webform asp.net mssql và jqueary mobile. Phiên bản mới kết hợp tra cứu nâng hạ và đảo chuyển vị trí https://hainh2k3.com/phan-mem-cap-nhat-va-tra-cuu-vi-tri-container-trong-kho-bai-cho-xe-nang/ Chức năng chính chỉ có tìm...