Phần mềm quản lý giám định container trên điện thoại

Đây là phần mềm quản lý việc giám định container khi xe vào và ra khỏi bãi. Chương trình mình viết trên nền Xamarin kết nối đến SQL Server. Dưới đây là một vài hình ảnh tham khảo về nó:

Màn hình đăng nhập chương trình

Màn hình cấu hình thông tin kết nối SQL SERVER

Màn hình chính

Tạo phiếu cont vào

Đính kèm hình ảnh

Tra cứu danh sách cont đã vào bãi

Tra cứu và cập nhật danh sách cont ra khỏi bãi

Cập nhật hình ảnh khi cont ra khỏi bãi

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận