Tag Archives: barcode

Triển khai hệ thống quản lý kho bằng barcode

Dưới đây là hệ thống quản lý kho bằng barcode sử dụng thiết bị kiểm kho máy SCAN Zebra, mình triển khai theo giải pháp này https://hainh2k3.com/giai-phap-quan-ly-kho-bang-barcode/ Chú ý: Đây là hệ thống tích hợp với hệ thống phần mềm quản lý kho hoặc ERP đã có sẵn của khách hàng, mình không giới thiệu hệ…

Read More

Phần mềm kiểm tra chất lượng tem in barcode NG

Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy công nghiệp, phát hiện các mã vạch được in lên sản phẩm đang chạy trên băng chuyền là NG hay OK, nếu NG lập tức dừng in hoặc loại bỏ sản phẩm được in mã vạch bị lỗi ra khỏi băng chuyền, đồng thời thông báo hú…

Read More