Phần mềm kiểm tra chất lượng tem in barcode NG

Ứng dụng:

Sử dụng trong các nhà máy công nghiệp, phát hiện các mã vạch được in lên sản phẩm đang chạy trên băng chuyền là NG hay OK, nếu NG lập tức dừng in hoặc loại bỏ sản phẩm được in mã vạch bị lỗi ra khỏi băng chuyền, đồng thời thông báo hú còi và đèn cho mọi người biết.

Gồm 4 thành phần chính:

  1. Phần mềm in: Thực hiện xuất lệnh in mã barcode cho máy in.
  2. Máy in: Kết nối với phần mềm in và thực hiện lệnh in.
  3. Máy đọc barcode: Đọc barcode vừa được in ra và gửi kết quả về phần mềm kiểm tra.
  4. Phần mềm kiểm tra: So sánh kết quả máy đọc vừa gửi về với lệnh in để đưa kết quả OK hay NG.

Một số hình ảnh về phần mềm hệ thống

Màn hình báo đọc mã vạch thành công

Màn hình báo đọc mã vạch NG – bị in trùng mã

Màn hình báo đọc mã vạch NG – không đọc được

Tra cứu lịch xử các lần đọc mã vạch

Kết quả xuất excel
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Notify of
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận