Tag Archives: công cụ

Dịch ngược mã nguồn .NET với ILSpy

ILSpy là một công cụ của nhóm SharpDevelop có tác dụng dịch ngược (decompiler/Disassembler) các chương trình được viết bằng .NET. Nó hoàn toàn miễn phí và là mã nguồn mở, các bạn có thể tham khảo tại link: https://github.com/icsharpcode/ILSpy . Cá nhân mình thấy rất thích dùng nó vì dịch ngược khá chính xác và gọn nhẹ,…

Read More