Tag Archives: công cụ

Phần mềm phát hiện vị trí Container ISO

Đây là chương trình phát hiện vị trí số Container, là bước đầu để mình tiến hành việc đọc số container. Chương trình mình viết bằng Java, OpenCV để xử lý ảnh. Chương trình mình viết hồi năm 2013, rất tiếc là không theo được đến cùng vì không ứng dụng được tiếp. Ngoài viết…

Read More