Tag Archives: serial port

Phần mềm kiểm tra chất lượng tem in barcode NG

Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy công nghiệp, phát hiện các mã vạch được in lên sản phẩm đang chạy trên băng chuyền là NG hay OK, nếu NG lập tức dừng in hoặc loại bỏ sản phẩm được in mã vạch bị lỗi ra khỏi băng chuyền, đồng thời thông báo hú…

Read More