Tag Archives: xử lý ảnh

Hình ảnh bị xoay khi upload lên server được chụp bằng điện thoại

Vấn đề khi upload hình ảnh từ điện thoại lên server bị xoay hình

Chẳng là gần đây mình có một module thực hiện việc upload hình ảnh từ mobile lên server, tuy nhiên khi hình ảnh được đẩy lên server rồi thì xem lại có hình thì bị xoay, hình thì không như dưới đây Sau khi loay hoay tìm các vấn đề không biết tại sao thì…

Read More

Phần mềm phát hiện vị trí Container ISO

Đây là chương trình phát hiện vị trí số Container, là bước đầu để mình tiến hành việc đọc số container. Chương trình mình viết bằng Java, OpenCV để xử lý ảnh. Chương trình mình viết hồi năm 2013, rất tiếc là không theo được đến cùng vì không ứng dụng được tiếp. Ngoài viết…

Read More