Tagged: điện thoại

0

Hệ thống nhập liệu hàng xuất kho bãi

Đây là một module mở rộng từ các ứng dụng nhỏ tương tự như https://hainh2k3.com/chuong-trinh-tra-cuu-vi-tri-container-trong-kho-bai/ và https://hainh2k3.com/phan-mem-quan-ly-giam-dinh-container-tren-dien-thoai/ . Các ứng dụng này có đặc điểm có thể sử dụng trên thiết bị di động...

0

Chương trình tra cứu vị trí container trong kho bãi

Đây là chương trình mình viết bằng webform asp.net mssql và jqueary mobile. Phiên bản mới kết hợp tra cứu nâng hạ và đảo chuyển vị trí https://hainh2k3.com/phan-mem-cap-nhat-va-tra-cuu-vi-tri-container-trong-kho-bai-cho-xe-nang/ Chức năng chính chỉ có tìm...