Tag Archives: lập trình ứng dụng

DatagridView bị tình trạng giật lag nhấp nháy khi cuộn dòng trong winform

Nếu các bạn sử dụng DataGridView mà khi cuộn các dòng dữ liệu gặp tình trạng giật lag, nhấp nháy (flickering) thì hãy sử dụng giải pháp set DoubleBuffered = True, gần như tất cả control đều có thuộc tính này nhưng DataGridView thì lại bị ẩn đi. Chúng ta chỉ cẩn sử dụng đoạn…

Read More

Hình ảnh bị xoay khi upload lên server được chụp bằng điện thoại

Vấn đề khi upload hình ảnh từ điện thoại lên server bị xoay hình

Chẳng là gần đây mình có một module thực hiện việc upload hình ảnh từ mobile lên server, tuy nhiên khi hình ảnh được đẩy lên server rồi thì xem lại có hình thì bị xoay, hình thì không như dưới đây Sau khi loay hoay tìm các vấn đề không biết tại sao thì…

Read More

Tạo trình soạn thảo html editor trong winform

Nếu ứng dụng của bạn cần soạn thảo và hiển thị nội dung html thì mình có giải pháp sử dụng webbrowser control để soạn thảo nội dung. Chỉ cần nhúng nó vào form và sử dụng phương thức  .Document.ExecCommand để tiến hành việc định dạng cho nó. Để có thể soạn thảo nội dung…

Read More

Sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google

Mình sẽ làm 1 ví dụ về việc sử dụng GeckoFx để tìm kiếm vị trí từ khóa trên google giống như ứng dụng  Phần mềm kiểm tra vị trí từ khóa trên google nhé. Về việc cài đặt thư viện thì các bạn có thể tham khảo tại đây: Sử dụng GeckoFx thay thế cho…

Read More