Chương trình tự động subscribe kênh youtube hàng loạt

Chương trình có chức năng auto thực hiện theo kịch bản như:

+ Load folder chứa các shortcut coccoc để nạp các profile coccoc vào list
+ Mở cococc duyệt qua danh sách các profile đó và mở list video youtube
+ Xem từng video có trong danh sách đó theo thời gian cài đặt và bấm subscribe kênh
+ Quay lại lặp từng video có trong list
+ Hết danh sách reset usb 3g để nhận IP mới
+ Đóng coccoc và lặp lại với profile tiếp theo …

3 1 vote
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Notify of
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận