Phần mềm quản lý học viên và giảng viên

Mô tả

Bạn mong muốn có một công cụ hỗ trợ để quản lý theo dõi hệ thống học viên trong trung tâm mình như số buổi họ đã học, danh sách học viên sắp hết hạn, quá số buổi, quản lý thu chi …
Bạn muốn thông tin và mọi vấn đề đó trở thành một hệ thống được lưu trữ một cách chặt chẽ nhất, đầy đủ nhất?

Công nghệ