Entity Framework so sánh giá trị ngày bỏ qua thời gian

Bởi Nguyễn Hoàng Hải
60 Xem

Nếu như dữ liệu chúng ta lưu kiểu datetime bao gồm cả ngày và giờ nhưng khi truy vấn chỉ so sánh ngày thì mình sẽ xử lý với tham số ngày giờ truyền vào cắt hết giờ phút của nó đi, vd biến _tuNgay = ‘2019/10/01 15:20:23’ sẽ khởi tạo lại giá trị _tuNgay = new DateTime(_tuNgay.Year,_tuNgay.Month,_tuNgay.Date) . Trong câu truy vấn SQL thì mình convert(datetime,NgayBaoCao,103) >= @tuNgay and convert(datetime,NgayBaoCao,103) <= @denNgay

Tuy nhiên trong Entity Framework nếu sử dụng các hàm ngoài vào trong câu truy vấn sẽ bị báo lỗi. Chúng ta phải sử dụng phương thức DbFunctions.TruncateTime để cắt dữ liệu ngày giờ như ví dụ dưới đây:

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận